İmar ve Restorasyon
Fetihler Hayır Hizmetleri vakfı, doğrudan insana faydası dokunan veyahut insanın ve insanlığın hizmetine olacak hayır hizmetlerine yönelmiştir.

Bu kapsamda vakfın kuruluşundan bu yana bir çok yol, köprü, köylere su götürmek için su depoları ve yolları, cami, türbe ve ziyaretgah yeniden imar edilmiş veyahut mevcutlarının ihyasında çalışılmıştır.

Vakfımız bu faaliyetlerinin tamamında yine ve ilk önce insanı merkez olarak kabul etmiş, ihtiyaca uygun ve estetik hassasiyeti yüksek bir derecede hareket etmiştir.

İmar ve Restorasyon hizmetlerimizden sadece bir kaçı aşağıdaki gibidir;

İstanbul / Ahmet İzzet Efendi Külliyesi

Şeyh Ahmet İzzet Efendi, İkinci Mahmud Döneminin önemli şahsiyetlerinden Emin Efendi’ nin oğludur. Aynı zamanda seyyiddir. Kuşadalı İbrahim Efendi’ ye intisab etmiş olup, şu anda medfun bulunduğu İstanbul Fatih semtindeki Kazasker Refet Efendi tarafından inşa edilmiş olan külliyede görev yapmış ve bir çok önemli zatı yetiştirmiştir.

Kendisinin Şeyh’ lik yaptığı dönemde fakirlere ve talebelere yardım etmek hususunda çok hassas davranmış ve vakfın bu faaliyetlerini vakfiyesinde kayıt altına aldırmıştır.

Ahmet İzzet Efendi Külliyesi ve vakfiyesi Osmanlı zamanında aktif olarak faaliyetlerini sürdürmüştür. Hatta İkinci Abdulhamid Han zamanındaki Yüksek Şerefli Berat belgelerinde bu külliyeye yapılan imam atamalarından da söz edilmektedir.

Daha sonraları unutulan bu külliye 1993 yılında tamamen harap ve çöp yığınları içerisinde kalmış bir vaziyetteyken 1993 yılında Ahmet İzzet Efendinin de bulunduğu hazire, cami (Oymakapı Camii) ve aşhane yeniden imar edilerek hizmete açılmıştır.

Ve aslına uygun bir şekilde yeniden yaşatılmasına gayret edilmiştir.

Yine 2010 yılında külliyenin ahşap binası da yeniden hayata geçirilmiş ve kullanıma açılmıştır. Devam eden süreçte bu ahşap binada Vakıf Araştırmaları Merkezi faaliyetlerine başlamıştır.

Bursa / Uludağ Çobankaya Camii Nebevi İnşası

Bursa ili sınırları içerisinde bulunan Uludağ Osmanlı İmparatorluğu öncesinde ve döneminde önemli bir yere sahip olmuştur.

Günümüzde de Çobankaya ve birkaç tane daha kamp alanı ile bir çok misafiri ağırlamaktadır.

Ayrıca Hz.Muhammed (s.a.v) efendimizin sahabelerinden Selman-ı Farisi Hz.lerine de yedi yıl boyunca ev sahipliği yapmış olan bu beldede Çobankaya Kamp sakinlerinin kurmuş olduğu bir dernek ilk defa 1961 yılında bir mescit inşa etmişler fakat geçen yıllar içerisinde bu mescit metruk bir hale dönüşmüş ve kullanılamaz hale gelmiştir.

Vakfımızın kurucusu Celalettin Topçu tarafından vakfımızın onursal Başkanı İsmail Veral ile beraber daha önce bu bölgede su deposu inşası, çeşmeler inşa ettirilmişti. Yine Vakfımızın kurucusu Celalettin Topçu ve İsmail Veral tarafından ilk projeleri beraber düşünülen bu camii için gerekli girişimler Orman Bakanlığı nezdinde yapılarak ancak 2004 yılı yaz aylarında bir camii inşaatına başalanabilmiştir.

Camiin inşaatından önce profesyonellerden de destek alarak Uludağ’ ın doğal yapısına uygun bir proje ortaya çıkarılmış ve proje Orman Bakanlığı’ndan da onay alarak hayata geçirilmiştir.

Camii inşaatı boyunca Vakıf gönüllüleri İstanbul’ dan gelerek inşaat süresi boyunca yine Çobankaya kampı sakinleri ile birlik ve beraberlik içerisinde ahenkle çalışarak çok kısa sürede camiin betonarme işlerini bitirmişlerdir.

2005 yılı yaz aylarında son derece özenli bir çalışma ile camiin iç işleri tamamlanarak halkın hizmetine açılmıştır.

İstanbul / Seyyid Seyfullah Kasım Efendi Haziresi Restorasyonu

Seyyid Seyfullah Kasım Efendi, Babası Seyyid Nizam Efendi ile Bağdat’ tan İstanbul’ a gelmiştir.

İslam tasavvufunda babası ve kendisi önem arz etmekte olup, Seyyid Seyfullah Kasım Efendi ondan fazla kitap yazmış olup, zahiri ve batıni ilimleri Ümm-i Sinan Hazretlerinden almıştır.

Ayrıca Peygamber efendimizi ve ehl-i beytini metheden çokça şiirler yazmış bunlardan bir çoğu da ilahi olarak bestelenmiştir.

Seyyid Seyfullah Kasım Efendi Haziresi 2008 yılında Fetihler Hayır Hizmetleri vakfı tarafından restore edilerek ziyaret açılmıştır.

Çanakkale / Ezine Celalettin Topçu Anadolu Lisesi İnşası

Vakfımızın Kurucusu Celalettin Topçu, Çanakkale ili Ezine ilçesi ve civar köylerinde hayır severliği ile tanınmıştır.

Kendisi hayatının son döneminde bu bölgede sayısız hayır hizmetlerine Fetihler Hayır Hizmetleri Vakfı ile öncülük etmiş, vefatından sonra da vasiyeti gereği Ezine İlçesi Yaylacık Köyüne defnedilmiştir.

Celalettin Topçu hatırasına Çanakkale Ezine İlçesinde, Fetihler Hayır Hizmetleri Vakfı Onursal Başkanı İsmail VERAL tarafından inşa ettirilen Anadolu Lisesinin temelleri 2011 yılı Ekim ayında o dönemde Çanakkale Valisi olan Sn. Güngör Azim TUNA’ nın da katılımlarıyla atılmıştır.

Ezine Celalettin Topçu Anadolu Lisesi 2013-2014 Eğitim ve Öğretim yılında öğrencilerin hizmetine açılacaktır.