Diğer Yardımlar
Vakfımız bünyesinde gerçekleştirilen hayır hizmetlerinden bir kısmı rutin olmayan bazı yardımları içermektedir.

Bunlar çeşitli kademelerdeki öğrencilere eğitim desteği ve anlık olarak bireylerin veya toplumun ihtiyaç duyduğu hususların giderilmesine yöneliktir.
Diğer Yardımlar
Diğer Yardımlar
Diğer Yardımlar