Fetihler Hayır Hizmetleri vakfı 1990 yılında kurulmuştur.

Fetihler Hayır Hizmetleri Vakfı faaliyetlerini insan odaklı bir yaklaşımla sürdürmektedir. Yapılan faaliyetlerin tamamında doğrudan insana faydası dokunan ya da insanın ve insanlığın hizmetine olacak hayır hizmetlerine odaklanılmıştır. Fetihler Hayır Hizmetleri Vakfı temel anlamda ihtiyaç sahiplerinin ihtiyaçlarını tespit etmek ve gidermek üzere çeşitli faaliyetlerde bulunmaktadır. Bu faaliyetler özetle; İstanbul Fatih’ te bulunan Ahmet İzzet Efendi Külliyesinin yeniden imar edilerek hizmete sunulması ve buradaki vakıf merkezinden yıl içerisinde çeşitli yardımların organize edilmesi, yine bu merkezde her yıl Ramazan ayı içerisinde her gün 1.000 den fazla kişiye iftar verilmesi, erzak ve kumanyaların dağıtılması, tarihi ve manevi nitelikte ki türbe ve ziyaretgahların restore edilmesi, Çanakkale İli Ezine ilçesi ve çevre köylerde bulunan ….. haneye her yıl erzak dağıtılarak ve bu hanelerdeki insanların çeşitli ihtiyaçlarının karşılanması, yine bu çevredeki köylerin çeşitli ihtiyaçlarının giderilmesi hususunda yardımcı olmak, camiilerin yeniden ihyası, her yıl geleneksel hayır yemekleri organize ederek bu çevrede yaşayanların biraraya getirilmesi ile toplumsal birlik ve beraberliğin oluşturulmasına katkıda bulunmak şeklindedir. Vakıf çok çeşitli hayır hizmetlerinin yanı sıra Vakıf medeniyeti ve kültürünün yaşatılmasına da son derece önem vermektedir. Bu bağlamda vakfımız mukim bulunduğu Ahmet İzzet Efendi Külliyesinin vakfiyesinde yazan faaliyetleri yerine getirerek, Vakıf Medeniyetinin ihyasına bizatihi kendisinden başlamıştır. Vakıf Medeniyetinin yeniden ihyası amacıyla gerçekleştirilen faaliyetlere de destek vermek hususunda gereken hassasiyeti göstermektedir. Bu hassasiyetler çerçevesinde Vakıf Araştırmaları Merkezi’ nin kuruluşuna öncülük edilmiştir. Vakar, Fetihler Hayır Hizmetleri Vakfı, İstanbul Vakıflar Genel Müdürlüğü ve İstanbul Üniversitesi İstanbul Araştırmaları Merkezi işbirliği ile kurulmuştur.

Vakfın insan merkezli hayır hizmetlerini gerçekleştirmekte çıkış noktası Vakfın Kurucusu olan Celalettin Topçu’ nun “Bir kırık gönlü ihya etmek” gayesinden ortaya çıkmaktadır. İyilik yapmak ve iyiliği yaygınlaştırmak yolu ile bireysel, manevi ve toplumsal anlamda huzurun elde edilebileceği inancıyla, Fetihler Hayır Hizmetleri vakfı faaliyetlerine İstanbul Fatih’ te, Çanakkale ili Ezine İlçesinde ve Küçükkuyu Beldesinde devam etmektedir. İyilik yaparak toplumsal huzurun elde edilebileceğinin pratikleri geçmişte Anadolu topraklarında ortaya çıkmış ve başarıyla tarihe geçmiştir. Anadolu Selçuklu Devletinin hemen öncesinde Malazgirt savaşından önce Anadolu’ ya gelen ve Anadolu’ nun manevi fethini gerçekleştiren “Horasan Erenleri” Anadolu’ nun birbirinden çok farklı nesep, dil ve inanıştaki insanları üzerinde iyilik yaparak birleştirici bir etken olmuşlar Anadolu coğrafyasında toplumsal huzurun mimarları olmuşlardır. Yine iyilik yaparak ve iyiliği yaygınlaştırarak bireysel ve manevi huzurun elde edilebileceği hususunda “Allah’ ın sana verdiği her türlü şeyde ahiret yurdunu da ara. Dünyadan nasibini de unutma. Allah’ ın sana iyilik ettiği gibi sen de iyilik et…”1 ayetindeki emrin uygulanması ile manevi bir huzura erişilebiliceği aşikardır. Yukarıda zikredilen iyilik yani Hayır hizmetlerinin günümüze kadar uzanan yansımaları ve güncellenmiş bir halinin organize edilmesi Vakfın temelini oluşturmaktadır.

KURUCUMUZ
Bu temelin atılması vakfın Kurucusu Celalettin Topçu’ nun hayatı ile paralel ilerlemiştir. Celalettin Topçu, 1910 yılında Rize de doğmuştur. Hayatı boyunca hayır hizmetleri gerçekleştirerek, “kırık gönülleri ihya” etmeye gayret göstererek bireysel ve toplumsal anlamda iyiliğin yaygınlaştırılması için çalışmıştır. Bu anlamda hayatını insanlığa ve insanlığın yararına vakfetmiş, gayesini yerine getirebilmek için sürekli hareket halinde olmuş ve en son Çanakkale Küçükkuyu’ da bu gaye için çalışırken 2000 yılında vefat etmiştir. 1 Kur’an-ı Kerim ve Türkçe Meali, Kassas Suresi, Ayet No:77, Prof.Dr. Ali ÖZEK, Prof.Dr. Hayreddin KARAMAN, Prof.Dr. Ali TURGUT